ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ ΡΩΣΙΚΩΝ


Για όσους σπουδαστές έχουν ήδη γνώσεις Ρωσικής Γλώσσας και επιλέγουν να συνεχίσουν την εκμάθηση ρωσικών, προκειμένου να εισαχθούν στο κατάλληλο τμήμα αντίστοιχου επιπέδου με αυτό που ήδη έχουν, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ το τεστ που πιστοποιεί σε ποιο επίπεδο βρίσκονται.

 

Πατήστε εδώ για το τεστ.

 

Πατήστε εδώ για τις λύσεις του τεστ.