ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Οι εξετάσεις του κάθε επιπέδου ολοκληρώνονται σε μία ημέρα. Οι προφορικές εξετάσεις, διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις με ένα διάλειμμα μισής ώρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος σε όλες τις ενότητες της εξέτασης. Εάν ο υποψήφιος απορριφθεί σε 1 ή 2 ενότητες, έχει δικαίωμα να τις επαναλάβει μόνο στην αμέσως επόμενη εξεταστική και εφόσον επιθυμεί να εξεταστεί για το ίδιο επίπεδο.

Oι υποψήφιοι του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ1-Γ2 έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν 1 ή 2 ενότητες στην αμέσως επόμενη εξεταστική εφόσον έχουν λάβει γενικό σύνολο βαθμολογίας από 85 και πάνω.