Η σειρά των βιβλίων Soru Örnekleri αποτελείται από πέντε βιβλία ένα για το κάθε επίπεδο. Κάθε βιβλίο περιλαμβάνει 8 υποδειγματικά τεστ για τους υποψήφιους που θέλουν να περάσουν με επιτυχία τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİL MERKEZİ για την πιστοποίηση γνώσης της τουρκικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Τα τεστ  έχουν προετοιμαστεί από τους καθηγητές της  επιτροπής των εξετάσεων του Πανεπιστημίου.

Κάθε τεστ περιλαμβάνει τις δεξιότητες:

  • κατανόηση γραπτού λόγου (okuma-anlama)
  • παραγωγή γραπτού λόγου (yazma)
  • κατανόηση προφορικού λόγου (dinleme)
  • παραγωγή προφορικού λόγου (sözlü anlatım, karşılıklı konuşma)

 

Στο τέλος του κάθε βιβλίου περιέχονται οι λύσεις.

Για τα past papers των εξετάσεων και τα ακουστικά Ιανουαρίου 2024 πατήστε εδώ

Για τα past papers των εξετάσεων και τα ακουστικά Ιανουαρίου 2023 πατήστε εδώ

Για τα past papers των εξετάσεων και τα ακουστικά Ιανουαρίου 2022 πατήστε εδώ

Για τα past papers των εξετάσεων και τα ακουστικά Ιανουαρίου 2020 πατήστε εδώ