ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση

1 απλή φωτοτυπία νέας ταυτότητας ή διαβατηρίου

2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας οι οποίες θα μπουν πάνω στα διπλώματα (στο πίσω μέρος θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να γράψει το επώνυμο και το όνομά του στα λατινικά όπως στην ταυτότητά του)

 

Απόδειξη κατάθεσης των εξετάστρων (εφόσον γίνει τραπεζική κατάθεση)
Παρακαλούμε στην αιτιολογία να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και το επίπεδο εξέτασης π.χ. Τζανέλη Γεωργία Α2

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Τράπεζα: Eurobank
αριθμός λογ/σμου  0026.0180.92.0200608608
IBAN GR7202601800000920200608608
______________________________________________

Τράπεζα: Εθνική
αριθμός λογ/σμου: 151/402714-02

IBAN GR2401101510000015140271402
______________________________________________

Όνομα δικαιούχου: Κων/να Ζωγοπούλου του Πέτρου

 

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

Α1

120 €

Α2

120 €

Β1

120 €

Β2

120 €

C1

140 €

C2

  • Οι υποψήφιοι που θα δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις σε 1 ή 2 ενότητες θα έχουν 50% έκπτωση στα παραπάνω εξέταστρα.
    Η έκπτωση δεν ισχύει για τα διαβαθμισμένα επίπεδα.
  • — Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται, αλλά μπορούν να μεταφερθούν στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Η  κατάθεση των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις μόνο για την Αθήνα   γίνεται:

 

  1. απευθείας στο Kέντρο μας Λόντου 8 (δίπλα από το 116 της οδού Σόλωνος) 1ος όροφος από Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00- 21.00 και Σάββατο 11:00-18:30
  2. με email στο info@perugia.edu.gr αφού γίνει η επισύναψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών (σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τις φωτογραφίες στα γραφεία μας την ημέρα των εξετάσεων)
  3. με courier 

Η  κατάθεση των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης γίνεται αποκλειστικά με αποστολή στο email  info@perugia.edu.gr

Το email θα περιέχει :

  1. την αίτηση
  2. ταυτότητα ή διαβατήριο
  3. απόδειξη κατάθεσης των εξετάστρων

Τις 2 φωτογραφίες θα τις προσκομίσετε την ημέρα των εξετάσεων