Δωρεάν κατατακτήριο τεστ ισπανικών

Για όσους σπουδαστές έχουν ήδη γνώσεις Ισπανικής Γλώσσας και επιλέγουν να συνεχίσουν την εκμάθηση ισπανικών, προκειμένου να εισαχθούν στο κατάλληλο τμήμα αντίστοιχου επιπέδου με αυτό που ήδη έχουν, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ το τεστ που πιστοποιεί σε ποιο επίπεδο βρίσκονται.