Δωρεάν κατατακτήριο τεστ τουρκικών

Για όσους σπουδαστές έχουν ήδη γνώσεις Τουρκικής Γλώσσας και επιλέγουν να συνεχίσουν την εκμάθηση τουρκικών στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA-ΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ, προκειμένου να εισαχθούν στο κατάλληλο τμήμα αντίστοιχου επιπέδου με αυτό που ήδη έχουν, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ το τεστ που πιστοποιεί σε ποιο επίπεδο γνώσης Τουρκικής γλώσσας βρίσκονται

Κατατακτήριο τεστ τουρκικών και λύσεις