Ενάρξεις τμημάτων αραβικής γλώσσας

Ενάρξεις τμημάτων αραβικής γλώσσας για ενήλικες στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA γίνονται κάθε:

  • Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο (οκτάμηνο εντατικό πρόγραμμα)
  • Φεβρουάριο, Μάρτιο (πεντάμηνο υπερεντατικό πρόγραμμα) και
  • Ιούνιο (θερινό δίμηνο υπερεντατικό πρόγραμμα), αλλά εκτάκτως και καθ’ όλο το έτος.

Λειτουργούν, επίσης, και ιδιαίτερα μαθήματα αραβικών οποιαδήποτε περίοδο του έτους, στα οποία διδάσκουν έμπειροι καθηγητές.

Νέες Ενάρξεις Τμημάτων