Εξετάσεις

Οι εξετάσεις πιστοποίησης που ακολουθούμε στα ιταλικά είναι το ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) και τα διπλώματα του Università per Stranieri di Perugia CELI.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης που ακολουθούμε στα ισπανικά είναι το ΚΠΓ και τα διπλώματα του Ιnstituto Cervantes DELE.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης που ακολουθούμε στα τουρκικά είναι το ΚΠΓ και τα διπλώματα του İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης που ακολουθούμε στα αραβικά είναι τα Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας Αραβικών σε συνεργασία με το An-Najah National University of Nablus και το Μορφωτικό Κέντρο Αιγυπτιακής Πρεσβείας.