Μας μαθαίνει ξένες γλώσσες από το 1982!

ΙΤΑΛΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ-ΑΡΑΒΙΚΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Το ιδιαίτερο μάθημα είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στο ρυθμό, στις ανάγκες και στις δεξιότητες του σπουδαστή.  Ο καθηγητής διαθέτει το χρόνο του μαθήματος σε έναν μόνο σπουδαστή και εστιάζει την προσοχή του αποκλειστικά σε αυτόν. Επομένως η διαδικασία εκμάθησης γίνεται πιο αποτελεσματική.

Στην σημερινή εποχή τα προγράμματα όλων μας είναι ιδιαίτερα φορτωμένα ή τα ωράρια εργασίας είναι κυλιόμενα, με αποτέλεσμα τα ομαδικά μαθήματα να είναι απαγορευτικά για τους περισσότερους. Τα ιδιαίτερα είναι ευέλικτα και πραγματοποιούνται σε ώρες και ημέρες που επιλέγει ο σπουδαστής.

Επειδή η μάθηση είναι μια προσωπική υπόθεση, είναι πολύ σημαντικό ο σπουδαστής να έχει τον καθηγητή που του ταιριάζει τόσο όσον αφορά στον τρόπο εκμάθησης όσο και στην ιδιοσυγκρασία. Στο κέντρο μας, μετά από μια συνάντηση δια ζώσης ή επικοινωνία on line ο σπουδαστής θα μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο καθηγητή.

Κοστολόγηση ιδιαιτέρων μαθημάτων ONLINE

1 άτομο

—•1ώρα: 20€   — •20 ώρες x 19€: 380€  — •30 ώρες x 18€: 540€

2 άτομα

•—1ώρα: 12€ έκαστος

3 άτομα ή 4 άτομα
•—1ώρα: 10€ έκαστος

 

Πληροφορίες:

Τα παραπάνω ισχύουν και για ιδιαίτερα μαθήματα δια ζώσης.

Τα ιδιαίτερα που δεν αναφέρονται σε πακέτα 20 ή 30 ωρών, προκαταβάλλονται ανά 4 μαθήματα.

Ελάχιστος χρόνος μαθήματος 1,5 ώρα/εβδομάδα.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις γλώσσες και όλα τα επίπεδα.

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης από το κέντρο μας μετά την ολοκλήρωση ενός επιπέδου.

Εφόσον ο σπουδαστής το επιθυμεί, είναι πλήρως προετοιμασμένος για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης της κάθε γλώσσας.