Μαθήματα ιταλικής γλώσσας

ΔΩΡΕΑΝ εδώ η “Μικρή Ιταλική Γραμματική”!

TΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ – Οι πρώτοι στη διδασκαλία Ιταλικών!
Το Κέντρο Ιταλικής Γλώσσας PERUGIA-ΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ προσφέρει από το 1982 την υψηλότερη ποιότητα στη διδασκαλία ιταλικών, με τη διοργάνωση τμημάτων εκμάθησης ιταλικής γλώσσας, στα οποία διδάσκει και η Τίνα Ζωγοπούλου (τριάντα τέσσερα χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας), αλλά και άλλοι έμπειροι καθηγητές ιταλικής γλώσσας, τόσο Έλληνες, πτυχιούχοι Ιταλικών Πανεπιστημίων, όσο και Ιταλοί, με σπουδές Ιταλικής Φιλολογίας. Τα τμήματα στο Κέντρο Ιταλικής Γλώσσας PERUGIA προσφέρουν την υψηλότερη ποιότητα διδασκαλίας ιταλικών, ενώ παράλληλα τα τμήματα μας είναι αυστηρώς ολιγομελή (έως 10 άτομα ανά τμήμα), προκειμένου η ύλη να αφομοιώνεται αποτελεσματικότερα και στο μισό χρόνο.

Μετά από μακροχρόνια έρευνα έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε την πλέον σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία στον τομέα της εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας, η οποία βασίζεται:

  • Στη συνδυαστική χρήση συγγραμμάτων των γνωστότερων εκδοτικών οίκων.
  • Στην εκμάθηση και αφομοίωση γραμματικών φαινομένων όχι με τον παραδοσιακό και «σοβαροφανή» τρόπο, αλλά με τη χρήση ζωντανών παραδειγμάτων από την Ιταλική πραγματικότητα.
  • Στη ζωντανή συνομιλία με Ιταλόφωνους καθηγητές από τα πρώτα κιόλας μαθήματα με ασκήσεις και ανάλυση κειμένων από μια πλούσια θεματολογία, καθώς και στη χρήση τράπεζας εικόνων.
  • Σε ένα πλήρες ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ με εκπαιδευτικά προγράμματα, προβολές Video, Computer tests, για την καλύτερη εμπέδωση της ομιλούμενης Ιταλικής  γλώσσας και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση στην Ιταλική  ζωή και κουλτούρα.
  • Στη δορυφορική σύνδεση με την ιταλική τηλεόραση και στην εκπαιδευτική χρήση πολυμέσων (CD-ROM) για περισσότερη εξάσκηση.
  • Στην οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων από εξωτερικούς συνεργάτες – καθηγητές Πανεπιστημίων και Μορφωτικών Ιδρυμάτων της Ιταλίας, με επιλεγμένη διδακτική – πολιτιστική θεματολογία.
  • Σε επαναληπτικά μαθήματα τα οποία, σε συνδυασμό με τα κατατακτήρια και περιοδικά tests, στοχεύουν στην ομοιογενή σύνθεση των τμημάτων.
  • Σε tests (γραπτά και προφορικά), όμοια με αυτά των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της Ιταλικής Γλώσσας, στοχεύοντας στην συνεχή αξιολόγηση και εποπτεία των σπουδαστών, των καθηγητών και των προγραμμάτων σπουδών.

Τα τμήματα εκμάθησης Ιταλικής γλώσσας του PERUGIA-ΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ καλύπτουν όλα τα επίπεδα Ιταλικής γλώσσας (Elementare, Intermedio, Medio, Superiore) και οδηγούν στην επιτυχή απόκτηση όλων των Διπλωμάτων Γνώσης της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας, στην προετοιμασία για την εισαγωγή στο Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας,  πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία καθώς και για τα προγράμματα Erasmus.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις δεξιότητες που επιτυγχάνετε μετά την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πλαίσιο αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες.

Η πείρα μας στις ξένες γλώσσες μετράει από το 1982!

 Είμαστε υπερήφανοι για τα όσα προσφέραμε από τότε και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με αμείωτο ενδιαφέρον να σας προσφέρουμε το υψηλότερου επιπέδου πρόγραμμα σπουδών στην ιταλική γλώσσα και τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης!

Για βίντεο μαθημάτων πατήστε εδώ