ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


EΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Α1
Α2
Β1
Β2
Γ1 ΕΞΕΤΑΣΗ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ

Γ2

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Γ1 – Γ2

Οι εξετάσεις  για κάθε επίπεδο περιέχουν 4 ενότητες:

  1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου / Κατανόηση Κειμένου (Okuma Anlama Bölümü)
  2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου / Έκθεση (Yazılı Anlatım Bölümü)
  3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου / Listening (Dinleme Bölümü)
  4. Προφορική εξέταση / Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Διάλογος – Role Play (Sözlü Anlatım Bölümü ve Karşılıklı Konuşma Bölümü)

                                    ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

         ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1ου  ΜΕΡΟΥΣ 1ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ 

          (Κατανόηση Γραπτού Λόγου  και Παραγωγή Γραπτού Λόγου / Έκθεση)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

                                      2ο ΜΕΡΟΣ 2ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ 

                                     Κατανόηση Προφορικού Λόγου/ Listening

3ο ΜΕΡΟΣ –  3ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ

Προφορικές  Εξετάσεις  

                                       

Οι Προφορικές  Εξετάσεις  για κάθε επίπεδο περιέχουν 2 ενότητες:

3.1. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Sözlü Anlatım Bölümü)

3.2. Διάλογος/ Role Play (Karşılıklı Konuşma Bölümü)

 

3.1. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Sözlü Anlatım Bölümü): Κάθε εξεταζόμενος μιλάει μόνος του με τον εξεταστή πάνω στο θέμα που του έχει δοθεί.

3.2. Διάλογος/ Role Play (Karşılıklı Konuşma Bölümü): Οι δύο εξεταζόμενοι συνδιαλέγονται πάνω στο θέμα που τους έχει δοθεί.


ΥΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

πατήστε εδώ