ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ


Τα διπλώματα στην κινεζική γλώσσα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) είναι:
ΗSK 1, HSK 2, HSK 3, ΗSK 4, HSK 5, HSK 6
Οι φορείς για την πιστοποίηση της Κινεζικής γλώσσας είναι:

  • Ινστιτούτο Κομφούκιος
  • Σύνδεσμος Ελλάδας Κίνας

H Perugia αναλαμβάνει την άριστη προετοιμασία των σπουδαστών για τις παραπάνω εξετάσεις. Δεν είναι τυχαίο τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας που έχουμε σημειώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Επίσης οι σπουδαστές μας έχουν την ενημέρωση και την υποστήριξη για τη διαδικασία των αιτήσεων και των εξετάσεων από τη Γραμματεία της Σχολής.