ΡΩΣΙΚΑ


Вода камень точит.

Μια σταγόνα σπάει την πέτρα.

small_russian
Copertinareduced