ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Ενάρξεις τμημάτων ρωσικής γλώσσας για ενήλικες στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA γίνονται κάθε:

  • Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο (οκτάμηνο εντατικό πρόγραμμα)
  • Φεβρουάριο, Μάρτιο (πεντάμηνο υπερεντατικό πρόγραμμα) και
  • Ιούνιο (θερινό δίμηνο υπερεντατικό πρόγραμμα), αλλά εκτάκτως και καθ’ όλο το έτος.

Λειτουργούν επίσης:

Ρωσικά για τον τουρισμό, ειδικό τμήμα από Δεκέμβριο έως και Μάρτιο στο οποίο διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές.

Ιδιαίτερα μαθήματα ρωσικών οποιαδήποτε περίοδο του έτους.