ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΩΝ


Οι εξετάσεις πιστοποίησης ρωσικής γλώσσας διοργανώνονται από τα Κρατικά Πανεπιστήμια:

  1. Αγίας Πετρούπολης Санкт – Петербургский Государственный университет Επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
  2. Λομονόσοφ της  Μόσχας (Москόвский госудáрственный университéт и́мени М.В.Ломонόсова, МГУ) υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Κέντρου (Российский центр науки и культуры в г.Афины). Επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2

H Perugia αναλαμβάνει την άριστη προετοιμασία των σπουδαστών για τις παραπάνω εξετάσεις. Δεν είναι τυχαίο τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας που έχουμε σημειώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Επίσης οι σπουδαστές μας έχουν την ενημέρωση και την υποστήριξη για τη διαδικασία των αιτήσεων και των εξετάσεων από τη Γραμματεία της Σχολής.