40 χρόνια

προσφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

Ενάρξεις τμημάτων αρχαρίων και προχωρημένων

2022-2023

Μαθήματα δια ζώσης και online

Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Αραβικά

Κάντε κλικ για το πρόγραμμα των αρχαρίων εδώ

Κάντε κλικ για το πρόγραμμα των προχωρημένων εδώ