Τουρκικά

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır – Η υπομονή είναι πικρή, αλλά ο καρπός της γλυκός.

Είναι γνωστό ότι τα τουρκικά είναι μια ενδιαφέρουσα γλώσσα με πολύ διαφορετική δομή, αλλά αρκετές λεξιλογικές ομοιότητες με τα ελληνικά. Είναι συγκολλητική γλώσσα, την οποία και αξίζει να ανακαλύψει κανείς. Οι σχέσεις των δύο χωρών αξίζει να ομαλοποιούνται και να αναπτύσσονται. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί Έλληνες αποφασίζουν να μάθουν τουρκικά και πολλοί Τούρκοι να μάθουν ελληνικά επίσης.

Είναι επίσης γνωστό ότι είμαστε το ινστιτούτο που πρώτο στην Ελλάδα διέγνωσε την ανάγκη να προσφερθούν μαθήματα τουρκικής γλώσσας στους Έλληνες, αλλά και ελληνικών στους Τούρκους. Όντας επίσημοι αντιπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης στης Ελλάδα, διενεργώντας τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της τουρκικής γλώσσας εδώ και χρόνια, και έχοντας εκδώσει μια πλήρη σειρά βιβλίων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, είμαστε αναμφίβολα η ιδανική επιλογή για όλους όσους επιθυμούν να μάθουν άριστα τουρκικά.