Δωρεάν κατατακτήριο τεστ αραβικών

Για όσους σπουδαστές έχουν ήδη γνώσεις Αραβικής Γλώσσας και επιλέγουν να συνεχίσουν την εκμάθηση αραβικών, προκειμένου να εισαχθούν στο κατάλληλο τμήμα αντίστοιχου επιπέδου με αυτό που ήδη έχουν, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ το τεστ που πιστοποιεί σε ποιο επίπεδο βρίσκονται.