ΡΩΣΙΚΑ


Вода камень точит.

Μια σταγόνα σπάει την πέτρα.

ROSIKI GRAM EXOFILLO
ROSIKI GRAM OPISTHOFILLO
Copertinareduced