ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ


Οι φορείς για την πιστοποίηση της Αραβικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) είναι:

  • ΤΕΙ Αθήνας – Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας Αραβικών της Ευρώπης.

Η Πιστοποίηση θα γίνεται από το An-Najah National University of Nablus, που έχει Τμήματα Αραβικών ως non-native language. www.arablang.org

  • Μορφωτικό Κέντρο Αιγυπτιακής Πρεσβείας

H Perugia αναλαμβάνει την άριστη προετοιμασία των σπουδαστών για τις παραπάνω εξετάσεις. Δεν είναι τυχαίο τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας που έχουμε σημειώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Επίσης οι σπουδαστές μας έχουν την ενημέρωση και την υποστήριξη για τη διαδικασία των αιτήσεων και των εξετάσεων από τη Γραμματεία της Σχολής.