ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ


Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİL MERKEZİ

 Εμείς ήμασταν που διοργανώσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου Άγκυρας TÖMER κι έτσι οι Έλληνες μπόρεσαν να αποκτήσουν πιστοποιημένα διπλώματα γνώσης τουρκικών. Από το 2015 συνεχίζουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων σε συνεργασία με το İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİL MERKEZİ. Τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών μας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας είναι συγκριτικά τα υψηλότερα και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους!